Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. BardCode is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

ul. Sportowa 20, 88-420 Rogowo, Poland

contact@bardcode.pl

+48 510 318 054


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i zarządzanie danymi osobowymi za pośrednictwem strony https://bardcode.pl jest Bartosz Krzyżaniak. Oficjalny adres to ul. Sportowa 20, 88-420 Rogowo, z numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5542905852, numerem identyfikacji działalności gospodarczej (REGON): 382177395. W dalszej części tekstu podmiot ten będzie określany jako „Administrator Danych”. Administrator Danych przestrzega Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§2 KATEGORIE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH PRZYCZYNY I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Administrator Danych zbiera informacje osobiste za pośrednictwem strony https://bardcode.pl, w szczególności gdy użytkownik wypełnia formularz kontaktowy. Gromadzenie tych danych jest uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, jako służące uzasadnionym interesom Administratora Danych.

TYPY PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator Danych zbiera następujące typy informacji o użytkownikach:

Dane dobrowolnie przekazywane przez formularze Dane gromadzone za pomocą „cookies” [patrz §5 COOKIES]. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator Danych przechowuje informacje o użytkownikach:

Dla interakcji opartych na umowie, dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń, który wynosi zazwyczaj sześć lat, lub trzy lata dla świadczeń okresowych i roszczeń biznesowych. Gdy zbieranie danych opiera się na zgody, dane są przechowywane do momentu wycofania zgody, a następnie przez okres odpowiadający przedawnieniu potencjalnych roszczeń.

Podczas korzystania ze strony mogą być zbierane dodatkowe dane, w tym adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, czas dostępu i system operacyjny.

Dane nawigacyjne, takie jak kliknięte linki i inne aktywności użytkownika na stronie, mogą być również zbierane. Podstawą prawną takiego zbierania jest uzasadniony interes Administratora Danych na mocy art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, mający na celu poprawę doświadczeń użytkownika i funkcjonalności strony.

Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.

Może wystąpić automatyczne profilowanie danych osobowych, jeśli użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. Wyniki takiego profilowania będą wykorzystywane do podejmowania decyzji lub przewidywania preferencji i zachowań użytkownika.

Administrator Danych podejmuje specjalne środki ostrożności, aby zapewnić:

Przestrzeganie wymogów prawnych Zbieranie danych w określonym, zgodnym z prawem celu Dokładne i adekwatne przechowywanie danych w stosunku do zamierzonego celu

§3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkownika mogą być udostępniane dostawcom usług trzecich, których Administrator Danych zatrudnia do działania strony. Te trzecie strony, w zależności od warunków umowy, działają albo na polecenie Administratora Danych, albo samodzielnie określają, jak będą przetwarzać dane.

Partnerzy lub usługi zintegrowane ze stroną, które mogą używać plików cookie, to:

Usługi multimedialne: YouTube Usługi mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Linkedin, Instagram, Twitter Usługi analityczne: Google Analytics, Facebook Analytics

Usługi stron trzecich są poza kontrolą Administratora Danych i mogą w dowolnym momencie zmieniać swoje warunki i zasady.

Dane użytkowników są przechowywane wyłącznie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§4 PRAWA UŻYTKOWNIKA I KOREKTA DANYCH

Użytkownicy mają różne prawa wynikające z GDPR, w tym prawo dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia. Mogą również sprzeciwić się przetwarzaniu danych i wycofać zgodę w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z tych praw, można wysłać e-mail na adres contact@bardcode.pl.

Administrator Danych odpowie na prośby użytkowników w ciągu jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanych lub licznych próśb.

Użytkownicy mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają, że ich dane są niewłaściwie przetwarzane.

§5 POLITYKA COOKIES

Strona korzysta z „cookies” w celu optymalnej dostawy usług. Te pliki cookie przechowują niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania strony oraz pomagają w kompilacji ogólnych statystyk odwiedzin.

Strona korzysta z ciasteczek stałych, przechowywanych na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

Administrator Danych używa plików cookie, aby lepiej zrozumieć interakcje użytkowników i zbierać informacje o wzorcach korzystania ze strony internetowej.